Tizedik ház

Házak - tizedik

A tizedik ház: A szociális helyzet háza

A tizedik házat általában szociális helyzet házának nevezik. Arról a helyről van szó, amelyet társadalmi (vagy munka / karrier) csoportosulásunkban és a társadalom egészében elértünk. Gondoljon az állapotra, az általa átruházott tekintélyre, és ennek következtében a közösségünkben betöltött szerepünkre. Beszél a kapott promóciókról, az esetlegesen szerzett vagy várható hírnévről, valamint az üzleti és társadalmi tevékenységekről, amelyekben részt veszünk. Ami a teljesítményt illeti, ez a ház arra összpontosít, hogyan látjuk magunkat, és hogy a közösség egésze hogyan lát minket (és erőfeszítéseinket). Ezen a házon keresztül azon dolgozunk, hogy megnyilvánuljunk.A hivatás fontos a tizedik házban. Milyen szerepet választunk és hogyan fogjuk a legjobban betölteni? Mennyit akarunk elérni? A karrier, a szakmai célok, az ambíció és a motiváció itt játszik szerepet. Gyakorlati kontextusban itt a munkaadókra és azok szabályaira is kitérünk, csakúgy, mint bármely más szervezetre (különösen a kormányra), amely képes uralkodni felettünk. Életművünkkel együtt az a kihívás is, hogy mások felett uralkodjunk, bár általában lesz valaki, aki uralkodik felettünk.Az a presztízs és társadalmi státusz, amelyet karrierünk és hivatásunk révén szerzünk, érthetetlenül az ego kielégítésének formájában mutatható ki. Hogyan kezeljük ezt, a tizedik ház foglalkozik. Fogyasztói társadalmunkban a legnehezebb megunni a pénzügyi jutalmakat; meglepő módon az ego masszázs gyorsabban öregedhet.

a halak és a bika kompatibilisek

Az a kérdés, hogy miként kezeljük ezeket az ajándékokat, és az ezekkel járó állapot, fontos ennek a háznak. Használjuk-e erőnket a társadalom valódi megsegítésére, vagy akaratosak és vakmerők leszünk? Nem mindannyiunkat kiválogatnak a nagyszabású társadalmi sikerek, vagy nem vagyunk képesek a társadalom jelentős megsegítésére. Érdemes megjegyezni azt is, hogy sok sikerünket a társadalom segítségével, nem vákuumban érjük el.

Az egyén csoporthoz és társadalomhoz való viszonyát a Tizedik Ház is kiemeli. A dolgok javítása és a hatás elérése érdekében valódi rokonságot kell éreznünk az ügy iránt; buzgó elhatározás szükséges a dolgok megváltoztatásához. Így el fogjuk érni azt a társadalmi státuszt, amely valóban megéri. Végül, az uralkodókra összpontosítva, a tizedik ház az apát szólítja meg, aki általában a tekintélyelvűbb szülő.

kompatibilitás a kos és a skorpió között

A tizedik házat a Bak és a Szaturnusz bolygó uralja.

Ismerje meg a diagramban szereplő házelhelyezéseket.Csatlakozzon az Astrology + programhoz